Novosti iz škol
Webinari o većjezičnosti za pedagoge

Forum4Gradišće je utorak navečer priredio prvi dio od trih online-seminarov pod...

25/02/2021
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für...
Dvojezićna knjiga o obrambi klime i...

"Mira spašava svit" je naslov nove dvojezične dičje knjige , ku je nedavno...

24/02/2021
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
Nova publikacija za škole – „Pravila su...

Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov je sastavila pedagoške podloge za...

22/02/2021
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für...
Mesopust

U ovom ljetu nije bio fašenjak/mesopust kao svako ljeto. Ali ipak su došla dica...

19/02/2021
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
Mesopust 2021.

Mesopust je čas veselja radosti i raspušćenosti. Da bi to uživali su si i ljetos...

18/02/2021
Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf
„Online matematik-podučavanje preko...

Po božićni prazniki 2020. su svi školari opet počeli školovanje od doma. Uz...

18/02/2021
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
Interaktivna učnja

Za vrime zaklučivanja škol se moraju svi učiti na drugačiji način. Prik...

17/02/2021
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
Izgradnja škola brzo napreduje

U prethodnom ljetu su staru Novogorsku osnovnu školu izramali za rušenje. Sada...

10/02/2021
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
Mi smo dobitniki Gradišća

Juhuuuu! Tako velik uspjeh! Naše veselje nebi moglo biti veće! Naša škola,...

10/02/2021
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
Opće informacije
100 ljet Gradišće: Većjezični školski projekti

Kot je rekla ravnateljica Odiljenja za manjinsko školstvo Karin Vukman-Artner su projekte raspisali u internetu...

25 ljet Manjinski školski zakon u Gradišću

U Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu je četvrtak 17. Oktobra 2019. bilo svečevanje 25. jubileja postojanja Manjinskoga...

Forum4Gradišće

Pedagoška visoka škola Gradišće osnuje forum za manjinske jezike Na inicijativu Pedagoške visoke škole se je 11. aprila...

„Od vrimena do vrimena u Gradišću-Nora i Niko putuju kroz prostor i vrime“

Izašla dičja knjiga u četiri jeziki U osnovnoj školi Pandrofa su pandiljak predstavili knjigu s naslovom „Od vrimena do...

Minimulti digital

Ovi digitalni sveski predstavljaju izdanja dičjega časopisa „moj novi minimulti“. Učitelji i učiteljice dvojezičnih...

Skooly razredni App - sada s mnogimi novimi funkcija

Skooly razredni app sada nije samo razredni app za učitelje/ice, nego i potpun informativan app za roditelje! Nudja se...