Novosti iz škol
Osnovna škola Nova Gora na državnoj...

Dica osnovne škole Nova Gora su 22. septembra/rujna 2021. zajedno sa svojim...

24/09/2021
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
Cvijeće na cesti

U okviru europskoga tajedna mobiliteta u septembru su dica osnovne škole...

23/09/2021
Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf
Blagoslavljanje nove škole u Novoj Gori

Nedilja, 19. septembar 2021. je bio u opčini veliki svetačni dan. Na ov lipi dan...

22/09/2021
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
Teretnjak u školi

U osnovnoj školi u Novom Selu je bio četvrtak, 16. septembra 2021 projekt „LKW u...

20/09/2021
Osnovna škola Novo Selo - VS Neudorf
Početniki

Ponediljak, 6. septembra 2021. ljeta su počeli 10 školaric i školarov u osnovnoj...

15/09/2021
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
Ekumenska Božja služba riči u Pandrofu

Početak školskoga ljeta 2021./22. se je ljetos priredio na drugi način. Održala...

13/09/2021
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
Početna maša OŠ Bijeloga Sela

U srijedu 8. septembra 2021. je držao gospodine farnik Mag. Lic. Roman Friedrich...

10/09/2021
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
Dar za školsku dicu u Novoj Gori

Iako su prazniki, dostali su novogorski školari/ce financijelni...

23/08/2021
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
Ognjogasci pohodili MaMaCo podvaranje

Ljetos imaju školarice i školari osnovne škole Pandrofa mogućnost 5 tajedan u...

19/07/2021
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
Opće informacije
100 ljet Gradišće: Većjezični školski projekti

Kot je rekla ravnateljica Odiljenja za manjinsko školstvo Karin Vukman-Artner su projekte raspisali u internetu...

25 ljet Manjinski školski zakon u Gradišću

U Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu je četvrtak 17. Oktobra 2019. bilo svečevanje 25. jubileja postojanja Manjinskoga...

Forum4Gradišće

Pedagoška visoka škola Gradišće osnuje forum za manjinske jezike Na inicijativu Pedagoške visoke škole se je 11. aprila...

„Od vrimena do vrimena u Gradišću-Nora i Niko putuju kroz prostor i vrime“

Izašla dičja knjiga u četiri jeziki U osnovnoj školi Pandrofa su pandiljak predstavili knjigu s naslovom „Od vrimena do...

Minimulti digital

Ovi digitalni sveski predstavljaju izdanja dičjega časopisa „moj novi minimulti“. Učitelji i učiteljice dvojezičnih...

Skooly razredni App - sada s mnogimi novimi funkcija

Skooly razredni app sada nije samo razredni app za učitelje/ice, nego i potpun informativan app za roditelje! Nudja se...