Novosti iz škol
Po slijedi starih židovskih općin

Utorak, 25. junija 2019. su se školarice i školari tretoga i četvrtoga razreda...

28/06/2019
Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof/NMS
Radosne praznike!

Zahvaljujemo se na dobroj surdanji kroz školsko ljeto i željimo odmarajuće...

28/06/2019
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für...
Mi smo mladi ognjogasci

U kooperaciji s ognjogasci Čajte, Čembe i Vincjeta su dica doživila zanimljivo...

28/06/2019
Osnovna škola Vincjet / VS Dürnbach
Otvaranje jezičnoga vrta u osnovnoj...

Na otavaranje jezičnoga vrta su pozvala dica i učiteljstvo na prezentaciju...

28/06/2019
Osnovna škola Bandol/VS Weiden bei Rechnitz
Tjelova: „…i svakoga ki u ovom stanu...

20.06.2019 su crikva Bijeloga Sela i osnovna škola Bijelo Selo svečevali...

28/06/2019
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
„Brodi na morju“ - Feriji/Prazniki su...

Ljetošnja fešta za konac školskoga ljeta je bila u osnovnoj školi Pandrof 19....

27/06/2019
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
Športski dan u OŠ Veliki Petarštof

25. junija otpravili su se školarice i školari OŠ  Velikoga Petarštofa skupa sa...

27/06/2019
Osnovna škola Veliki Petarštof / VS Großpetersdorf
Prirodna djalaonica u Novoj Gori

Lovačko društvo Nova Gora je pozvalo pred kratkim dicu iz čuvarnice i osnovne...

27/06/2019
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
Svećevanje za konac školskoga ljeta!

"Četvrtak, 20. junija 2019 u 15:00 uri smo svečevali konac školskoga ljeta. Moto...

25/06/2019
Osnovna škola Novo Selo - VS Neudorf
Opće informacije
„Opisi kompetencijov“ i „Regionalni jezični portfoliji“

„Opisi kompetencijov“ i „Regionalni jezični portfoliji“ - nova učila za gradišćanskohrvatske i ugarske učitelje i dicu...

"100 ljet Republika Austrija"

Prilikom ljetošnje 100. obljetnice utemeljenja prve Republike Austrije je Zemaljski školski savjet u Gradišću skupa s...

Skooly razredni App - sada s mnogimi novimi funkcija

Skooly razredni app sada nije samo razredni app za učitelje/ice, nego i potpun informativan app za roditelje! Nudja se...

Minimulti digital

Ovi digitalni sveski predstavljaju izdanja dičjega časopisa „moj novi minimulti“. Učitelji i učiteljice dvojezičnih...

"Zdravo živi!" ‐ Sudjelivajte i dobite!

"Zdravo živi!" ‐ Sudjelivajte i dobite! Naticanje Črljenoga križa za mladinu (ÖJRK): zdravstvena nagrada zemlje...

"Zdravo živi!" ‐ Sudjelivajte i dobite!

"Zdravo živi!" ‐ Sudjelivajte i dobite! Naticanje Črljenoga križa za mladinu (ÖJRK): zdravstvena nagrada zemlje Gradišće...

Forum4Gradišće

Pedagoška visoka škola Gradišće osnuje forum za manjinske jezike Na inicijativu Pedagoške visoke škole se je 11. aprila...