Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf

Dvojezična škola / Zweisprachige Volksschule

Volksschule Wulkaprodersdorf / Osnovna škola Vulkaprodrštof
školski broj: 103211

Kirchenplatz 2
7041 Wulkaprodersdorf
02687/62226
vs.wulkaprodersdorf@bildungsserver.com

Svi matični podaci

Školski oblik(i) Dvojezična škola / Zweisprachige Volksschule
Ulica/broj Kirchenplatz 2
Poštanski broj/Selo 7041 Wulkaprodersdorf
Privatna škola s pravom za javnost ne
Telefonski broj škole 02687/62226
Direktor(in) VD Christian Wild
Telefonski broj direkcije 02687/62226
Fax Sekretariat 02687/62226-29
E-Mail Sekretariat vs.wulkaprodersdorf@bildungsserver.com
Website www.volksschule.wulkaprodersdorf.at
Administrator x

  • Većjezičnost

Volksschule

15 vijest pronađena

Tamburaški razred

Ljetos je Osnovna Škola Vulkaprodrštof puna veselja mogla početi tamburaški razred. 12 divičic i dičakov iz svih stepen je jako motivirano, da se nauču...

Prikaži vijesti
Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf

7041 Wulkaprodersdorf

22.11.2023

Prometna akcija “Blick und Klick”

Dica su se naučila kako prelaziti cestu, kako se ponašati na križanju i na zebri. Pri akciji “Blick und Klick” su dica i dostala knjigu za moljanje s kom se udubi...

Prikaži vijesti
Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf

7041 Wulkaprodersdorf

20.01.2023

Ja gledam livo-desno-livo

Važna tema u okviru prometnoga odgoja je pravilno ponašanje na školskom putu. Na početku školskoga ljeta se dica 1. razreda skupa policijom vježbaju kako moraju...

Prikaži vijesti
Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf

7041 Wulkaprodersdorf

18.10.2022

Školari:ce se gibaju i tancaju

Dica su oduševljeno sudjelivala i pazila pri predstavi k temi „100 ljet Gradišće“, ka je školarom nudila mnoge mogućnosti za gibanje i tancanje. Očividljivo se je...

Prikaži vijesti
Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf

7041 Wulkaprodersdorf

29.11.2021

Školsko pišačenje

Sva dica naše škole su pred kratkim imala skupno pišačenje na igrališće u Vorištanu. Školarice i školari su putovali kroz lozu i su uživali naturu. Na polovici...

Prikaži vijesti
Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf

7041 Wulkaprodersdorf

18.10.2021

Kod ognjobrancev

Pred kratkim su naši četvrti razredi pohodili ognjobranski stan. Onde su je jur čekali nekoliki ognjobranci. Dica su doživila četire interesantne ure, kada su si...

Prikaži vijesti
Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf

7041 Wulkaprodersdorf

05.10.2019

Dan skijanja u Puchbergu

"Ovo ljeto smo uživali skijanje u Puchbergu. Početniki su imali mogućnost da se nauču kako se giblje šijami na snigu. Napredniki su se puno šijali i su tako mogli...

Prikaži vijesti
Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf

7041 Wulkaprodersdorf

20.02.2019

Vulka i vitezi / Grad Fortnava

Prva štacija ovoga dana je bio grad Fortnava. Pregledali smo tvrdjavu i doznali svega o žitku u jednom gradu. Po pauzi na gradilišću smo piše išli do zviranjka...

Prikaži vijesti
Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf

7041 Wulkaprodersdorf

05.10.2018

„Sve, ča ima kreljute, ljeti“

U prvom školskom ljetu su se školarice i školari sadašnjih drugih razredov bavili tematikom, jeli se s ditići drugačije zahadja nego s divičicami.  Kot zaključak...

Prikaži vijesti
Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf

7041 Wulkaprodersdorf

27.11.2017

Prometni odgoj

Važna tema u okviru prometnoga odgoja je pravilno ponašanje na školskom putu. Na početku školskoga ljeta se dica 1. i 2. razreda skupa policijom vježbaju kako...

Prikaži vijesti
Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf

7041 Wulkaprodersdorf

05.10.2017

Mali ognjobranci

Petak, 12. maja su se dica 3. razreda osnovne škole otpravila u ognjobranski stan. Na dvi grupe podiljena su si dica pogledala prostorije, opremu i ognjobranska...

Prikaži vijesti
Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf

7041 Wulkaprodersdorf

20.05.2017

Pedagoški pohod u „djelaonicu nature“ u Marzu

Školarice i školari osnovne škole Vulkaprodrštof su pred kratkim pohodili „djelaonicu nature“ u Marzu. Pod profesijonalnim peljanjem su dica na različne načine i...

Prikaži vijesti
Osnovna škola Vulkaprodrštof / VS Wulkaprodersdorf

7041 Wulkaprodersdorf

28.10.2016
12 rezultata od 2 prikazanih

Keine Termine gefunden