17.02.2020

Prva jezična trofeja u PVŠk Željezno

U Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu su četvrtak po prvi put priredili skupno jezično naticanje za opće obrazovne više škole (AHS), za sridnje i više škole za stručno obrazovanje (BMHS) kot i za obrtne škole (BS) pod naslovom „Jezična trofeja“. Naticanje u hrvatskom jeziku je dobila Uzlopka Magdalena Pint.
120 sudionikov se je dopodne mirilo u znanju osam jezikov, od toga 13 u hrvatskom jeziku.

Tri žene dobile naticanje u hrvatskom jeziku
U javnom finalu otpodne su tri najbolji diskutirali na pozornici s moderatorom na temu „Svit mladih“. Kandidati i kandidatice su mogli koristiti gradišćanskohrvatski ili standardni hrvatski jezik.
Prvo mjesto iz hrvatskoga jezika je osvojila Uzlopka Magdalena Pint (Trgovačka akdemija Željezno), drugo Katarina Peranović (Trgovačka akdemija Matrštof), a treto Mjenovka Anna Fleischhacker (Gimnazija Gornja Pulja).

Zrinka Kinda: Važan signal za ravnopravnost jezikov
Polag peljačice Djelatne zajednice učiteljev za hrvatski jezik, Zrinke Kinda je nivo naticanja bio jako visok, ar su pojedine škole smile poslati maksimalno dva školare.
Javni finale najboljih trih pred publikom da je zbog toga važan, ar se tim i dokumentira, da je hrvatski jezik isto toliko vridan kot svi ostali jeziki kot su to engleski, španjolski i talijanski.

Naticanje za jezičnu trofeju su priredili u latinskom, engleskom, francuskom, talijanskom, španjolskom, ruskom, ugarskom i hrvatskom jeziku. Priredbu organizirali su Pedagoška visoka škola skupa sa zemaljskom Direkcijom za obrazovanje.

Osam škol se je naticalo u hrvatskom jeziku
Pri naticanju u hrvatskom jeziku su sudjelivali školari iz Dvojezične gimnazije u Borti, trgovačke akademije u Santaleku, savezne gimnazije i trgovačke akademije u Gornjoj Pulji, savezne gimnazije i trgovačke akademije u Matrštofu, savezne gimnazije i trgovačke akademije u Željeznu i Terezijanuma u Željeznu.

"copyright: hrvati.orf.at"