13.12.2013

Dekreti za dvojezične pedagogice

Ljuba Palatin-Wild, direktorica osnovne škole Uzlop, imenovana je za „školsku nadsavjetnicu(Oberschulrätin)

na sliki: dr. Gerhard Resch, prez. zemaljs. školskoga savjeta, mag.ra Karin Vukman-Artner, nadzornica za manjinsko školstvo, dir. Ljuba Palatin-Wild, Franz Fischer, kotarski nadzornik

Veronika Racz, učiteljica u osnovnoj školi Bandol, imenovana je za „školsku savjetnicu(Schulrätin)

na sliki: mag.ra Karin Vukman-Artner, Veronika Racz, Dr. Gerhard Resch, Dr. Reinhard Goger, kotarski nadzornik

Čestitamo!