30.09.2019

„Nova digitalna hrvatska sredstva u LMS-mriži“

Četvrtak, 26. septembra, održao se je u Pedagoškoj visokoj školi tečaj  „Nova digitalna sredstva u LMS-mriži“ pod peljanjem  direktora Štefana Bunyaia, BEd, MAS, MSc i učiteljice Štefanije Radakovits, BEd. Oni su dvojezičnim pedagogicam i pedagogom predstavili aktualna digitalna razvijanja u LMS-mriži. Materijali za hrvatsku nastavu se trajno aktualiziraju i razvijaju dalje. Mriža LMS pruži dostupak digitalnim školskim knjigam, radnim listam, ki su orijentirani prema kompetencijam i ki pašu regijonalnomu jezičnomu portfoliju „Klepeto“. Izvan toga mriža nudi jačke i tekste za slušanje i digitalnu  verziju časopisa „moj novi minimulti“. Ona tim isto omogući i moderno, inovativno, diferencirano dvojezično podučavanje, u kom se zgleda i na digitalne kompetencije.
 
Po ovom interesantnom i šalnom predavanju ostalo je dovoljno časa za diozimatelje, da se upoznaju s digitalnim  materijalom i stavu svoja pitanja predavačem. Bila je ovo lipa skupčina med jako mladim, za kompjutor interesiranim ali i zrelijim, iskusnim učiteljstvom, ko je uvijek otvoreno za ča novoga.

Cilj ove priredbe je bio, da se diozimatelji gledaju kao  multiplikatori, ki bi mogli upozoriti i svoje kolegice i kolege u pojedini škola na nove materijalije u LMS-mriži i zainteresirati i motivirati je, da i oni u budućnosti stavu svoje materijalije za hrvatsko podučavanje u mrižu.