13.09.2018

Opširne podloge za digitalno podučavanje

Opširne podloge za digitalno podučavanje uključujući i „digitalno osnovno obrazovanje“

PLAYMIT.com – Austrijska najveća besplatna platforma za učnju i kvize za zapošljavanje – stavlja već nego 2.500 pitanj vezanih uz obrazovanje online na raspolaganje, i to besplatno za obaveznu vježbu „Digitalno osnovno obrazovanje“ .

Uz primarni cilj – dobivanje kompetencijov vezano uz teme digitalizacije – dostaju školarice i školari bode ako točno odgovoru na pitanja kviza. Tako s vrimenom dobenu i povelju „DIGITAL 4.0“ na stranici playmit.com (a to po nastavnom planu sekundarnoga stupnja I odnosno prema potribovanji sekundarnoga stupnja II)

Uz online-ponudu nudi Playmit i školske knjige za školarice i školare, a istotako i priručnik za učitelje. Za svaku školu se more besplatno naručiti pet školskih knjig za školarice i školare (škola plaća samo poštarinu).
Uzato postoju i različni školski paketi, ki uključuju i knjigu za učitelja.

Školska knjiga za školarice i školare sadržava:
Teme nastavnoga plana za „Digitalno osnovno školovanje“
Informativne tekste za svakidanju digitalizaciju
Djelatne stimulacije za podučavanje
Djelatne listiće, ki se odmah moru upotribljavati
QR-linke za direktni ulaz u online-kviz

Knjiga za učitelje sadržava:
Didaktične upute i tipe
Djelatne naloge k svakoj temi iz školske knjige za školarice i školare
Predloge za pripravu u podučavanju
Djelatne listiće, ki se odmah moru upotribljavati
Rješenja uz djelatne listiće

Info-letter:
Ekskluzivna, besplatna misečna  informacija putem maila s idejami za podučavanje za učiteljice i učitelje škol, ke su naručile paket s knjigom za učitelje. Ov mailservice služi kao stalno proširenje knjige za učitelje s osnovnimi teksti i djelatnimi nalogi k novim temam digitalizacije.

Bliže informacije odnosno narudžbe na www.playmit.com/buch

Tip: Ova knjiga se istotako more naručiti u školskoj akciji pod „Unterrichtsmittel freier Wahl“ i to kao školska za školarice i školare.