11.09.2018

Težišća i novosti u novom školskom ljetu

Već školske autonomije, izgradnja „Coding & Robotik“ i imerzivno podučavanje kao težišća u Gradišću

3. septembra počinje škola za 32.333 školarice i školare u Gradišću, od toga je 18.184 u obavezni škola a 2.685 prvorazrednikov. Na početku školskoga ljeta 2018./19. su obrazovni referent i zemaljski poglavar Hans Niessl kot i obrazovni direktor mag. Heinz Josef Zitz pri razgovoru sa štampu informirali o novosti i težišći u školskom području, a to su: već školske autonomije, izgradnja predmeta „Coding & Robotik“ i imerzivno podučavanje u dvojezičnom podučavanju. Preobraženje Zemaljskoga školskoga savjeta u Obrazovnu direkciju je u velikom završeno.

„S najvišom kvotom u podvaranju 3-5-ljetnih, sa skoro najvišom kvotom za podvaranje dice u jaslica i s vrhunskimi broji u školskom dnevnom podvaranju, s drugom najvišom kvotom maturantov, ali i s najmanje „Nedovoljan“ pri centralnoj maturi ležimo u prispodobi sa svimi saveznimi zemljami čisto najpr“, je konstatirao Niessl uvodno. Tim je Gradišće „zvanaredno dobar školar na obrazovnom području. Mi ali željimo nastati još bolji.“

U Gradišću ostaje broj školarov i školaric uglavnom isti:
U školskom ljetu 2018./19. su 18.184 školarice i školari u obavezni škola (18.219 ih je bilo u lanjskom ljetu), 2.685 od njih sidi prvi put u razredu (2.671 u lanjskom ljetu). U cijelom AHS/BMHS-području je najavljeno 14.149 školaric i školarov (2016./17.: 14.260). U Gradišću imamo s početkom školskoga ljeta ukupno 4.126 učiteljic i učiteljev, od toga 2.361 zemaljskoga učitelja ili zemaljsku učiteljicu i 1.765 saveznih učiteljev ili učiteljic. U svi 285 gradišćanski institucija za dicu, obrazovanje i podvaranje počinju i 1.064 pedagogice i pedagogi i 658 pomoćnic i pomoćnikov s podvaranjem 11.393 dice. Kao referenta za svakoljetni simpozij za čuvarničarke, ki će se odžati u jeseni, je Niessl nazvistio renomiranoga genetičara Markusa Hengstschlägera.

Već fleksibilnosti pomoću školske autonomije:
Već fleksibilnosti neka omogući školska autonomija, kot su to na primjer odredjivanje broja školarov u razredu odnosno veličina grup. Autonomno stavljajne težišćev na različne predmete će biti laglje moguće, a predvidjeno je autonomno početno vrime istotako kot i fleksibilizacija školskih jedinic, ke duraju 50 minut. Tranzicijom neka se olakša prijelaz iz čuvarnice u osnovnu školu.

Predvidjeni 4 školski clusteri u Gradišću:
Školska autonomija omogućuje uredjenje školskih clusterov, ki povezuju već škol samo s jednom direkcijom. Satnice i podiljenje predmetov će se izdjelati u koordinaciji s pojedinimi školami centralno u clusteru. U Gradišću su predvidjeni 4 clusteri: Svetica za Jezerom (OŠ, NSŠ, PTŠ, i ASO), Andau (OŠ, NSŠ i OŠ Tadten), Illmitz (OŠ, NSŠ i OŠ Apetlon) i Livka (OŠ, NSŠ i OŠ i NSŠ-ekspozitura Bernstein). „Blizina k domu nam je u Gradišću jako važna. Školski clusteri moru prepričiti zatvaranje malih škol“, tako Niessl. 

Izgradit će se „Coding & Roboting“:
Predmet „Coding & Robotik“, ki se je upeljao lani, će se proširiti u ovom školskom ljetu. 24 nove sridnje škole, to je za 11 škol već nego lani, se je jur najavilo za to. „Digitalno vrime u gradišćanski škola se je jur zdavno počelo, mi imamo najveći broj e-education-škol. S tim novim predmetom nastavljamo konsekventno ovim putem.“

Potpomagajući razredi za nimški u tri osnovni škola:
Na tri osnovni škola, u Željeznu, Neudörflu i u Borti, ćedu se u sljedećem školskom ljetu peljati i potpomagajući razredi za nimški jezik. Niessl si očekuje pomoću njih fleksibilizaciju i misli da su „važni za individualizaciju, ka je sve važnija u školskom području“.

Projekti za izgradnju škol:
Med najvažnije tekuće odnosno buduće projekte u izgradnji škol ide i saniranje BSZ-a Niuzalj s investicijom od 2,7 milioni eurov, saniranje BG/BRG/BORG-a Željezno s 32,8 milioni eurov i saniranje/dogradnja HTL-a Pinkafelja s 14 milijuni eurov.

300 školskih projektov na temu „100 ljet Republika Austrija“
Prilikom obljetnice „100 ljet Republika Austrija“ se je bavilo već nego 9.900 školaric i školarov na 105 škol u Gradišću s povješću Republike i to u 300 projektov. Vrhunac i konac će biti 09. novembra 2018. – obljetnica u gradišćanski škola,  s ki će se i prenositi uživo u ORF-internetu.

Pilotni projekt: imerzivno podučavanje u manjinskom školstvu
Kao pilotni projekt će se u Gradišću u dvojezični osnovni škola sridnjega i južnoga Gradišća podučavati po principu imerzije. Jedan tajedan se hasnuje u svi predmeti samo nimški jezik a u drugom tajednu samo hrvatski odnosno ugarski jezik. Školari tako moru bolje zaroniti u jezik, tako Zitz.

„Business Kolleg“ u HAK-u Borta
Početkom školskoga ljeta će se otvoriti „Business-Kolleg“  u HAK-u  u Borti za sve, ki jur djelaju. Onim, ki su jur završili druge školske vrsti i se kanu poboljšati na gospodarstvenom području, će se nuditi u 4 semestri posebna kvalifikacija za gospodarstvo.

Preobraženje Zemaljskoga školskoga savjeta u Obrazovnu direkciju je u velikom završeno. Obrazovna direkcija će u budućnosti biti jedna skupna ustanova za savezne i zemaljske agende. 

Slika: Bgld. Landesmedienservice