22.03.2018

Imersivno podučavanje - hrvatski pedagogi Gradišća hospitirali u Koruškoj

Prilično 35 dvojezičnih pedagogov iz sridnjega i južnoga Gradišća je pred kratkim bilo skupa sa svimi nadzorniki za obavezno školstvo na hospitaciji u Koruškoj. Pohodili su četire dvojezične škole u Celovcu i okolici da pogledaju, kako funkcionira metoda podučavanja imenom imerzija u praksi. Pri ovoj u neki škola podučavaju jedan tajedan sve predmete samo na slovenskom jeziku a drugi tajedan sve predmete u nimškom jeziku. Postoju ali i drugi modeli, tako da metoda podučavanja od škole do škole more variirati. Nadzornica za manjinsko školstvo, Karin Vukman-Artner kani ov sistem preuzeti i za Gradišće. „Ov način podučavanja se u Koruškoj prakticira jur  ljeta dugo“, je rekla Karin Vukman-Artner. Rezultat evaluacije je pokazao da od ove metode podučavanja profitiraju sva dica jezično, ada i dica, ka nimaju slovenski kot materinski jezik, razlaže Karin Vukman-Artner. Nadzornica za manjinsko školstvo u Koruškoj, Sabine Sandrieser, i znanstvenik Mirko Wakounig su informirali o školskoj situaciji u Koruškoj.

Imerzija se pilotira sada u škola sridnjega i južnoga Gradišća. U dojdućem koraku su predvidjeni redoviti stručni sastanki i hospitacije da skroju modele za različne škole u sridnjem i južnom Gradišću.

Kašnje će slijediti imerzija i u sjevernom Gradišću. Onde da su u škola uvjeti drugačiji, tako da se imersivno podučavanje mora prilagoditi na te uvjete, veli Karin Vukman-Artner. Dugotrajno gledano kani ona implementirati imerziju u manjinsko školstvo u Gradišću.

Publiziert am 21.03.2018 – visti ORF Gradišće

Slike: Karin Vukman-Artner