23.02.2018

Digitalna učnja na Pedagoškoj visokoj školi

Utorak je stao na Pedagoškoj visokoj školi Željezno u znaku digitalne učnje. Pomoću takozvane LMS-platforme („učiti se sa sistemom“) se moru školari i školarice besplatno pripraviti na ispite, školska djela ali i centralnu maturu. LMS-platforma, kratica stoji za „učiti se sa sistemom“ postoji 14 ljet dugo u Gradišću. Mogućnost digitalne učnje na LMS-u postoji i u hrvatskom jeziku. Polag naobrazbenoga direktora u Gradišću, Heinza Josefa Zitz utiče ova digitalizacija pozitivno na note školarov i školaric.

Izvor: http://volksgruppen.orf.at/hrvati