21.12.2017

Mag. Heinz Josef Zitz je novi naobrazbeni direktor Gradišća

Poslovodeći predsjednik Zemaljskoga školskoga savjeta, Heinz Josef Zitz je imenovan naobrazbenim direktorom Gradišća. On će s prvim januarom preuzeti ovu funkciju. Zemaljski školski savjet ćedu naime prestrukturirati u Direkciju za naobrazbu, ka će dijelom biti savezna a dijelom zemaljska vlast.

U Gradišću da su jur u poslidnji ljeti pokrenuli organizatorske i strukturelne reforme unutar Savjeta, tako da će prelaz funkcionirati prez poteškoć, javljaju iz Zemaljskoga školskoga savjeta.

Izvor: volksgruppen.orf.at/hrvati