30.10.2017

„Gradišćanskohrvatske učiteljice i učitelji „NA digitalnom PUTU“

U okviru „kick-off“ priredbe na Pedagoškoj visokoj školi Željezno počeli su čera učiteljice i učitelji hrvatskoga jezika iz pet novih sridnjih škol kot i iz trih gimnazijov od sjevera do juga Gradišća svoje djelo digitalnim dodatkom k novoj školskoj knjigi (za sekundarni stepen 1) „NA PUTU 1“. Oni ćedu naime sa svojimi školaricami i školari odsad implementirati/primjenjivati kot i evaluirati/ocjenjivati ov novi digitalni dodatak k takaj novoj školskoj knjigi.
Dr. Herbert Gabriel i Mag. Eva Gröstenberger su podupiranjem nadzornice Mag. Karin Vukman-Artner opširno i stručno upoznali kolegice i kolege s dodatnim digitalnim materijalom i kako dobro baratati  njim.
Novi digitalni materijal za učnju hrvatskoga jezika nastao je kot dodatak knjigi „NA PUTU 1“ koga je u okviru Jezične djelaonice Pedagoške visoke škole u kooperaciji s HKDCom sastavio na novič isti autorski tim – Mag. Heisinger Elvira, Horvath Georg, Mag. Jesch Bernadetta i Mikacs Maria, ovput uz veliku digitalnu i tehničku pomoću Dir. Štefana Bunyaia, BEd, MAS, MSc i Mag. Eve Gröstenberger od LMS-tima Gradišće.
Digitalni dodatak k novoj školskoj knjigi postoji od dodatnih diferencirajućih digitalnih vježbov na platformi „LMS.at“. Za mogućnost dodatnoga vježbanja moru školarice i školari po svakom tretom poglavlju sami testirati svoje znanje kot i sami ocjenjivati svoje jur dostignute kompetencije. Dodatno tomu za svako poglavlje stoji na raspolaganje interaktivni trener novih riči.
U ovoj fazi implementacije i testiranja učiteljice i učitelje kot i pravoda školarice i školare ćedu podupirati kolegice i kolegi od LMS-tima Gradišće – i to Annemarie Novak i Matija Krismanich. Uz to sprohadjat ćedu ov projekt znanstvenim istraživanjem  sa strani Pedagoške visoke škole. (peljačtvo: Eva Gröstenberger , suradnja:  Herbert Gabriel i Anita Jugovits-Csenar).
Cilj kvalitativnoga istraživanja je pri tom izviditi, kako dodatna mogućnost digitalnih vježbov u svojem personaliziranom prostoru učnje djeluje na motivaciju pojedinoga diteta pri učnji hrvatskoga jezika. Anita Jugovits-Csenar