10.07.2013

Uspješno završen dvoljetni tečaj „Hrvatski za odgojiteljice i odgojitelje u čuvarnica“

Sedam gradišćanskohrvatskih odgojiteljic i jedan odgojitelj uspješno su u juniju na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu završili dvoljetni tečaj Hrvatski za odgojiteljice i odgojitelje u čuvarnica. Dodatna izobrazba uz posao durala je sve skupa četire semestre - i to u bloki po pet vikendov podučavanja u semestru i dodatno po tri dane prakse u dvojezični čuvarnica Gradišća u svakom semestru.

Cilj izobrazbe za odgojiteljice i odgojitelje bio je nuditi odnosno zadobiti kvalifikaciju za dvojezični odgoj u čuvarnica. Tako su se odgojiteljice i odgojitelj u relativno dugom vrimenu od dvih ljet intenzivno bavili različnimi temami kot su to na primjer gradišćanskohrvatski jezik, književnost, povijest ili dičja književnost i pravoda didaktičnimi aspekti dvojezičnoga odgoja u čuvarnici. Na koncu izobrazbe sastavili su pismeno djelo na gradišćanskohrvatskom jeziku, ko su konačno i obranili pred komisijom.

Teme djel su naprimjer bile: Montessori-pedagogika, predškolski odgoj, svečevanje u čuvarnici, većjezično odgojivanje, djelovanje s roditelji, muzički odgoj, dičja književnost u čuvarnici kot i poučne igre u potpomaganju dvojezičnosti. Završili su ov tečaj uspješno Blihall Claudia, Gmaschich Eva, Horvath Nadine, Knor Johannes, Kralits Anna, Pogats Karin, Reiterich Christina i Rozsenich Isabella.

Srdačno čestitamo i željimo odgojiteljicam i odgojitelju sve najbolje za dvojezičnu praksu u čuvarnica!