06.12.2016

Čitanje je cool!

Dvorane za kino čitanja su se otvorile i dica su smila konačno ulaziti. Ulaznice su davale dozvolu i već je sve počelo. Školski stepeni u ovoj osebujnoj jedinici čitanja više nisu valjali. Intenzivno su slušali školari povidanju učiteljev. Bilo je avanturov, smiha, ganjkov a na koncu je uvijek čekao srićan završetak. Školarice i školari su bili jednoga mišljenja. Čitanje je cool!