02.12.2016

Priprava na Advenat

Predbožićno vrime , sveti Martin, sveti Mikula, nažiganje svić i čekanje na rodjenje Jezuša sprohadjuju mnogu dicu. Zato smo mi učiteljice naše školare jur pred prvom adventskom nediljom pozvale na ADVENTSKI– WORKSHOP, da se malo pripravu na mirno vrime u Adventu. Imali smo dragocjene goste: „Dicu dičjega vrtića iz Rupišća“. Naš adventski – workshop je bio jako šarolik. Povidajke su dicu fascinirale i malo umirile. U drugoj štaciji smo kreativno načinjali zvijezde i druge adventske nakite za naš adventski vijenac pred školom. Zanimljivo nam je bilo mirisati božićne mirise. Jačenje i tancanje je pripravilo dici veliko veselje. Konačno je gospodin farnik posvetio naš adventski vijenac i nam povidao zanimljivi i istiniti dogodjaj.
Vrhunac ovoga workshopa je bila prezentacija za naše roditelje. S velikim aplauzom su se roditelji zahvalili za ovo adventsko raspoloženje i potom smo se još skupno uz kekse i čaj razgovarali.