28.10.2016

Oš Pinkovac na prezentaciji trojezične knjige u UMIZ-u

Ugarski medijski i informativni centar UMIZ je izdao jubilarnu knjigu. Nova publikacija je izašla na hrvatskom, ugarskom i nimškom jeziku i sadržava 24 povidajkov. Knjiga se je prezentirala petak, 21. oktobra u novo uredjenoj dvorani za već svrhov u Dolnjoj Borti. Dica oš Pinkovca su opet diozela na ovoj predstavi i su s njevimi jačkami i plesom polipčala ovu lipu priredbu. Ova knjiga, koja se je predstavila je jako zanimljiva za dvojezično čitanje.