17.10.2016

Pohod kaštela Rasporak

Četvrti razred OŠ Rasporak je sa svojom učiteljicom Manuelom Gombotz pohodio srijedu, 21. septembar 2016, kaštel Rasporak. Simpatičan gospodar kaštela, Anton Wink, je peljao dicu kroz različne dijele gradjevine i parka kaštela Rasporak. Vrt kaštela postoji iz engleskoga i francuskoga dijela. Štatue u vrtu su krasno renovirane. Dica su se jako veselila, da su smila krmiti različne ribe kod lipoga vodoskoka. Okolo velikoga ribnjaka, na kraju parka, stoju različna stara stabalja, koje su dica objamila.
Na koncu pohoda su dica vidila u kapeli gradjevine nove freske, koje kažu imenske patrone familije gospodara kaštela. Kip svetoga Antona ima nutri posebno mjesto. Ov pohod je bio zvanaredan doživljaj. Dica i gospa učiteljica su se jako zahvalila kod gospodara, da si je zeo toliko časa za školare osnovne škole i da je dao tako obiljne informacje o kaštelu.