17.10.2016

OŠ Bijelo Selo sudjelivala pri žetvenoj zahvalnici

Kot svako ljeto se je svečevala žetvena zahvalnica u Bijelom Selu. Dica osnovne škole Bijeloga Sela i velika množina su se skupa spravila pred svetom Trojstvom. Prvi dio žetvene zahvalnice su školari osnovne škole Bijeloga Sela čitali molitve i prošnje.

U velikom broju se je otpravila procesija va crikvu, kade smo svečevali svetu mašu. Doživili smo lipu svetu mašu, koja je pokazala na jako dobru suradnju med školom i crikvom.