07.04.2016

Upoznavanje škole

Petak pred Vameni prazniki su dica Osnovne škole Otave imali mogućnost, da upoznaju svoju školu. Bili su podiljeni u grupa, kade su bila pomišana po starosti. Oduševljeno su pokusili riješiti pitanja, ka su im učiteljice pripravile. Pitanja kot: Broji gasila za oganj u školi! ili Broji korake od ulazni vrat do vrat gimnastičke dvorane! su morala dica odgovoriti. Sva dica su bila jako marljiva. Na koncu su mogli prezentirati svoje rezultate.