28.04.2013

„Halo auto“ poskao OŠ Pandrof

Akcijom „Halo auto“ su se školarIce 3a i 3b razredov OŠ Pandrof upozorili na pogibeli u cestnom prometu. U bižanju su dica ustanovila njev osobni put kočenja. Ona su opazila, da dužina ovoga puta odvisi od stanja tla, od potplatov i od brzine. Pomoću optičnoga signala su školarIce iskusili, da tribaju vrimena za reakciju i da u ovom vrimenu još pregazu put – put reakcije. put reakcije + put kočenja = put zaustavljanja Instruktorica je izvršila autom „kočenje u pogibeli“, a školarIce su upametzeli, da je put zaustavljanja puno duži nego su oni šacali.

Pri različni demonstracija autom su i vidili, kako ov put odvisi od stanja ceste: Velike razlike su bile med suhim i mokrim putem, koga je općina Pandrof natopila. Osebujno veselje je bilo za dicu, kad su smila sama na strani suvozača stati na pedal za kočenje. Pri tom su doznala, da auto ne more odmah stati, i ako se moćno koči. ŠkolarIce OŠ Pandrof su bili na koncu ove akcije složni: Sada ćemo sigurno u cestnom prometu čuda bolje paziti!