21.04.2024

Projekt „Sridnji vijek“ u Osnovnoj školi Filež

Odgovoran za sadržaj: Študentice Z. Vukman, M. Linzer

Prilikom prakse 6. semestra su študentice Maria Linzer i Zenka Vukman oblikovale projekt o sridnjem vijeku u 3. i 4. stepenu Osnovne škole Filež. Školarice i školari su se učili o epohi, o izobrazbi viteza i o školi u sridnjem vijeku. Oni su izdjelivali teme svimi ćutili. Izvan toga su spekli kruh i skuhali čaj od krhića – skroz u stilu sridnjega vijeka. Projekt se je realizirao interdisciplinarno i školarice i školari su sudjelivali s veseljem.