18.04.2024

Svaki, ki kani se pridružiti ognjobrancem, mora se jur rano vježbati.

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

Od ognjobranskoga društva Nova Gora su Emil Kovač i Elena Knor pohodili 10. aprila/travnja osnovnu školu. Oni su nadležni za naraštaj u ognjobrbranskom društvu. Zajedno s dicom 3. i 4. razreda uvježbavali su prskanje u mete malom ručnom tlačnom pumpicom. Dici je to očito bilo zabavno. A neka dica su se zainteresirala i za ognjobransku mladinu, u koju se kasnije mogu uključiti s 10 ljeti.