15.04.2024

U Bortanskoj bolnici

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

Osnovna škola Nova Gora je iskoristila priliku i u sklopu „Dana otvorenih vrata“ i je pohodila novu bolnicu u Borti kako bi zavirila iza kulisa. Na početku je održano predavanje za dicu iz dičje knjige od Gesundheit Burgenland. Potom toga uslijedio je stručni obilazak nove bolnice s brojnim naglascima. Bilo kao operater na modernom kirurškom robotoru DaVinci, ili gledajući u vlašća tijela u modelu srca i čriva, ili isprobavajući sjedenje u automobilu liječnika hitne pomoći ili u spasilačkom helikopteru, ili pohodu u dičjoj kliniki i imajući probni gips napravljen: dica su sve uživala. A budući da je bilo tako lipo, su svi još dostali južinu.