04.04.2024

Austrijski Dan čitanja naglas 2024.

Odgovoran za sadržaj: VS Dürnbach

Skupno čitanje naglas ima različne prednosti. Jedna je, da čitanje naglas druži. A ov društveni aspekt smo ljetos označili pri ovoj medjunarodnoj akciji.

Školari i školarice  I. stupnja su pozvali dicu iz čuvarnice k nam u školu i su predstavili/štali iz poznate slikovnice od Mire Lobe, koja vabi za već sučlovičnosti.
Dica II.stupnja su opet jednoć pohodila dom za starce u Čembi i su stanovnikom i stanovicam predstavila poznate povidajke od braće Grimm, a to dvojezično. Kao presenećenje su i dvi stanovnice iz doma pripravile povidajke, koje su nam preštale naglas, tako da su i dica  imala mogućnost slušanja.