28.03.2024

Ležerna dica hranu se zdravo

Odgovoran za sadržaj: Dir Mag.a Elvira Heisinger

29.02.2024. pohodila je Kristina Hofer, seljakinja za seminare, ponovo DOŠ Kalištrof. Pod geslom „Ležerna dica hranu se zdravo“ bavili su se školarice i školari u ovom seminaru, kako se more, ali i mora, zdravo hraniti.

Peljačica workshopa doprimila je različne namirnice, ke su dica najprije podilila i zaredila u zdrave i nezdrave. Potom su se bavili s prehrambenom piramidom. Po upeljanju i razloženju značenja piramide zaredila su dica pojedine namirnice na pravilna mjesta u piramidi.

Na koncu workshopa dali su si školarice i školari dobro račiti kruhe s različnimi namazi, ke je doprimila sa sobom peljačica tečaja.

Ovakovi  i spodobni workshopi o zaštiti nature su upleteni kroz cijelo ljeto u nastavu kalištrofske dice. Oni proširuju i obogačuju znanje dice i su putokaz za zdrav način života i čuvanje okoline na njevom životnom putu.