20.03.2024

S Jezušem na putu – Križni put s dicom u prirodi

Odgovoran za sadržaj: Mag. Joanna Horvath

26. februara oblikovala su dica osnovne škole Frakanave-Dolnje Pulje, pod peljanjem svoje vjeroučiteljice križni put. U okviru vjeronauka pripravili su se školarice i školari na ovu malu ekskurziju. Smisao ovoga poučnoga izlaska je bila, da dica sama sa svojimi ćutili shvatu, lično doživu i svisno popadu križni put Jezuša Kristuša, našega spasitelja. Na početku, za pripravu, bavila su se dica u razredu sa samom tematikom: korizmom, križnim putem i pojedinimi štacijami križnoga puta. Zatim se je išlo na praktični  posao u prirodu. Marljivo su školarice i školari brali materijal i zatim načinjali različne male stvari i nakite. To su bili  npr. cvijeće, kiće i lišće, kostanji i kameni. S ovimi stvari su oblikovali  pojedine štacije križnoga puta. Za samu ekskurziju podilila su se dica u pojedine  grupe. Svaka grupa si je izibrala štacije, ke je mogla oblikovati i nakinčiti po svojoj volji. Na koncu projekta su bile sve štacije križnoga puta prekrasno i na kreativni način nakinčene. Za pojedine školarice i školare je ov križni put u naravi  bio lip doživljaj, a morebit i mali putokaz, da učvrstu svoju vjeru na svojem daljnjem  životnom putu.