13.03.2024

Klepeto-dan je poseban dan!

Odgovoran za sadržaj: 107201 OŠ Pandrof/VS Parndorf

Jednoč u tajednu pohodi maskota „Klepeto“ razrede u osnovnoj školi Pandrofa. To je svenek poseban dan odnosno posebna ura. Štrok „Klepeto“ sprohadja dicu kroz podučavanje i u portfolio-mapi si more svako dite dokumentirati svoje jezične sposobnosti. Izvan toga Klepeto rado načini istraživanje i sastavlja s dicom kreativne stvari kao na primjer kisa s dragocijenosti, dočitnice, Klepeto-auto, priviske iz perlic za tiglanje, kisa s riči, zbirka s jačkami kot i žepna lampa. Dica si moraju pogledati stvari u auli. Učnja hrvatskoga jezika na kreativni način načini dici veliko veselje