29.02.2024

Ana Schoretits je čitala na Osnovnoj školi Kalištrof

Odgovoran za sadržaj: Dir Mag.a Elvira Heisinger

28. februara je pohodila poznata gradišćanska pjesnikinja Ana Šoretić osnovnu školu Kalištrof. Čitala je iz svoje dvojezične knjige „Turte od riči“. Uz knjigu je autorica doprimila različne stvari o ki je bio govor u nje pjesma. Tako je zorno ilustrirala svoje pjesme, a dica su se s veseljem i velikom pažnjom uživila u to, ča su čula. Ana Šoretić je dicu i aktvno uplela u svoje čitanje, a za svoj trud i priznanje su dostala slatkarije. Školarice i školari su bili oduševljeni i su se zahvalili kod pjesnikinje burnim aplauzom.