27.02.2024

Pepelnica u OŠ Pandrof

Odgovoran za sadržaj: 107201 OŠ Pandrof/Vjeroučiteljice

Ovo ljeto bila je Pepelnica u vrimenu praznikov izmed dvih semestrov, tako smo se pepelili u OŠ Pandrof na slijedeću srijedu. 21. 2. 2024.! U dvorani škole skupili su se svi školari zajedno s ravnateljem Štefanom Bunyaiem i učiteljicami da bi od farnika Franza Borenića primili križ od pepela na čelo. Svi nazočni su bili pozvani zastati i promisliti o svojem životu, ar korizma je posebno vrime upravo za to.

Pepeo za Pepelnicu se dobije od požganih macicnih grančic od prethodnoga ljeta. Požgane macice želju nam dokazati, kako imamo uvijek mogućnost krenuti na početak i preminiti se.