27.02.2024

Školska maša

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

U osnovnoj školi Nova Gora postoji višedesetljetna tradicija da dica rimskokatoličke vjere jednoć u tajednu prije nastave pohodu školsku mašu. Sada tijekom korizme u crikvi djelaju na obnovljenu, pa bi crikvena služba trenutno otežavala djelo. Zbog toga su se brzo prebacili u osnovnu školu, kade se je u utorak, 27. ferbruara/veljače 2024. u auli prije početka nastave održavala sveta školska maša za dicu, koju je vodio mjesni farnik i vjeroučitelj mag. David Grandić.