19.02.2024

Cijeli dan u snigu

Odgovoran za sadržaj: VS Oslip

Dica 3. i 4. školskoga stepena su prebavila cijeli dan u snigu u regiji Annaberg. Pri ovoj priredbi su stali u sredini veselje i gibanje u snigu. U različni štacija su školska dica imala mogućnost dokazati svoje motorične sposobnosti i šikanosti. Ne samo šijanje nego i igre u snigu: sankanje, biatlon, labdanje, simulator za spust... su se njim  izvanredno dobro vidile. Na ov dan ćedu se još rado i dugo spomenuti.