08.02.2024

Klizanje OŠ Kalištrof

Odgovoran za sadržaj: Dir Mag.a Elvira Heisinger

Srijedu, 31. januara Osnovna škola Kalištrof išla je na klizanje u Kršljon.

Bili su ki su svezali svoje klizaljke i brzo išli na led, a i oni ki su nesigurno, ali s još višem entuzijazmom zakoračili na led da bi naučili klizati. Divne male figure pingvini i medvidi su dici pomogli na ledu u sigurnom klizanju. Zatim da je jedno ugodno dopodne ostalo za nas, veselo ali ugodno umorni smo se vozili u školu najzad.