22.11.2023

Tamburaški razred

Odgovoran za sadržaj: OŠ Vulkaprodrštof

Ljetos je Osnovna Škola Vulkaprodrštof puna veselja mogla početi tamburaški razred. 12 divičic i dičakov iz svih stepen je jako motivirano, da se nauču instrumenat. Jednu uru u tajednu imaju nastavu i se pod peljanjem Stefanie Erhardt i Lukasa Kornfeinda nauču guslanje, note, jačke i tehnike. Uzato se po sebi razumljivo dica nauču bolje Hrvatski. Mi se jur jako veselimo naše znanje pokazati cijeloj školi.