20.11.2023

Ophod s laternami u OŠ Bajngrob

Odgovoran za sadržaj: Dir Mag.a Elvira Heisinger

Pred Martinjom su se i ovo ljeto dica čuvarnice i osnovne škole u Bajngrobu spominjala u kratki predstava i meditacija na dobročinstvo sv. Martina. Potom je slijedio ophod s laternami koga je pratio velik broj ljudi. Na kraju su se svi sastali u školskom vrtu kade su se mogli okripiti na bifeju.