10.11.2023

Tanac u oš Nova Gora

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

U osnovnoj školi Nova Gora se jur čuda ljeta bavljaju i s plesom/tancom. Cilj je ovijestit funkcijonalni pristup tijelu i gibanju kao dijel cijelovitnoga načina života. Školarice i školari doživljaju tijelovni trening i razvijaju pokret kao sredstvo izražavanja i komunikacije.
Stiču povjerenje u svoje tijelo i ponašanje u kretanju i doživljavaju svist o tijelu kao osnovu za samopouzdanje. Plesom se dostignut mnogi cilji:
Vlašće tijelo otkriti i ćutiti
Doživiti razlićne mogučosti gibanja
Svisno dožiti i minjati svoje držanje i kretanje
Razviti svist o tijelu
Prakticirati pravila ponašanja u ophodu s vlašćem tijelom
Naučiti se jačati i istezati
Doživiti ritmičke sekvence pokreta
Naučiti trenirati motoriku i koordinaciju

Tako se dica sada uču nove tance za dojduću predbožićnu priredbu, koja će biti u nedilju, 17. decembra 2023. u osnovnoj školi. Onda imaju ljudi ope mogučnost da vidu, što su se dica  naučila i kako dobro se gibaju pri tancanju.