19.10.2023

Djelaonica o jabuki

Odgovoran za sadržaj: Dominik Tallian

U Pinkovcu su dica 1. razreda OŠ u okviru djelaonice o jabuki kuhala kompot. Sama su donesla jabuke, i sama su narizala, izrizala i porizala sadje, dokle su konačno sve dali u lonac s cukorom i cimetom. 

Dica su bila oduševljena, kako lako je bilo napraviti kompot i kako dobro se je račio, jer su ga u pauzi velje mogli kušat.