05.10.2023

Prometni odgoj

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

Prometni odgoj u osnovnoj školi neka zbudi kritičko, odgovorno i ekološko osvidočenje prema cestovnom prometu i neka osigurava sigurno ponašanja pješaka, putnika i biciklista. Dica se uču kako se pravilno ponašati u prometu. Znanje stečeno na ov način ima za cilj smanjiti riziko od nesrića i time pridonijeti sigurnosti na cesta.

Nedavno je u osnovnoj školi Nova Gora ponovno održana prometna nastava. Inšpektor Kristijan Magdić iz policajske štacije u Svetom Mihalju pohodio je dicu 1. i 2. stepena i je s njimi vježbao pravilno ponašanje. Uz znanje, koje su dica dostala, su i upoznala policajca kao prijatelja i pomagača.