25.04.2014

„Pronajdi tvoje jilo“ – jedan projekt drugih razredov

S kušanjem i ocjenanjem hrane su počeli 2. razredi projekt «Pronaj tvoje jilo – hrana je dragocjena».

U grupa su različna hrana podilili u «hrana od rasline i od živina». Produkti človićje hrane se podilu u pet grupe: žito, mliko i produkti od mlika, meso i jaja, sadje i povrće.

Po tom su napravili školari i školarice plakate («Od zrna do kruha», «Put jagode», «Od jaja do kokoša», itd.). Ove plakate su dica presentirala u razredu. U tri tajedana je nastala debela mapa projekta za svako dite.

Dica su bila jako gizdava na mapu. I knjigu s najdražimi recepti dice su smili zeti domom.