01.07.2023

Novi koncept za dvojezične čuvarnice

Odgovoran za sadržaj: volksgruppen.ORF.at HRVATI

Zemaljska savjetnica za obrazovanje Daniela Winkler je danas, srijedu u Sigetu u južnom Gradišću prezentirala novi jezičnopedagoški koncept za podupiranje dvo- i večjezičnoga obrazovanja i podvaranja u osnovni obrazovni institucija kot su to čuvarnice, dičje jaslice i obdanišća.

U pilotnom projektu ćedu koncept dvi ljeta dugo testirati. Kot je rekla Tamara Ribarić, nadzornica za osnovne institucije za obrazovanje u Gradišću je novi koncept priručnik za pedagogice i pedagoge, ki neka im pomaže pri realizaciji zakonski utvrdjene direktive i im kaže, kako neka agiraju u mišanojezični institucija. Dica neka se tako nauču gradišćankohrvatski ili ugarski jezik.

Pilotni projekt u četiri čuvarnica od sjevera do juga

U pilotnom projektu ćedu u čuvarnica u Verešvaru, Borti, Svetom Martinu i Pandrofu do augusta 2024. ljeta implementirati ov koncept. Planirane su i najmanje dvi djelaonice za upoznavanje baratanja materijalom za dvojezično obrazovanje kot i daljnja školovanja. Uza to ćedu čuvarničarke morati izdjelati i vlašći koncept, ki neka bude prilagodjen na uvjete u svojoj instituciju. A kljetu u septembru kanu pak proširiti novi koncept na daljnje čuvarnice i dičje jaslice u Gradišću, je rekla Tamara Ribarić.

Koncept se kani zgledati i na bolje uvjete za dvojezični odgoj

Novi jezičnopedagoški koncept sadržava opće pedagoške principe za osnovno pedagoško djelo s dicom do šest ljet, znanstvene perspektive kot prednosti većjezičnoga odgoja, potribne uvjete ili važne korake u jezičnom razvitku dice do šest ljet, tako Ribarić. Zvana toga sadržava koncept 11 principijov, ki temelju na modelu imerzije, da dica diblje zaronu gradišćanske manjinske jezike. Važan aspekt koncepta je usko sudjelivanje s roditelji i s obrazovnimi institucija, ada prelaz od čuvarnice u školu, je rekla Tamara Ribarić.

U općini Verešvar, koj pripadaju i ugarski Siget i Hrvatski Cikljin, se momentano nudi samo ugarski jezik, ar da nimaju hrvatske odgojiteljice. U jeseni da općina kani najti i hrvatsku pedagogicu, da bi u okviru pilotnoga projekta mogli realizirati i gradišćankohrvatski jezik, tako Ribarić.

Projekt u pilotni čuvarnica će krenuti u septembru. Jezičnopedagoški koncept je izdjelala Pedagoška visoka škola Gradišće u uskoj koooperaciji sa sveuličišćem u Celovcu i Zemljom Gradišće.