08.06.2023

Športni cetifikat u srebru za OŠ Rasporak

Odgovoran za sadržaj: Kathrin Baumgartner

Petak, 2. junija 2023., dostala je naša škola športni certifikat u srebru. Važnost ima za troja ljeta. Naprikdavač ovoga certifikata bio je nadzornik za gibanje i šport, Mag. Harald Ziniel. Naprik zeli su ga direktorica škole Kathrin Baumgartner i učiteljica za gibanje i šport Sabine Reiner.

Jako se veselimo, da smo dostali ovu nagradu. Ona nam kaže, da smo na pravom putu, jer nam leži gibanje i zdravlje naše dice jako na srcu.