08.06.2023

OŠ Rasporak: Dan biološke raznolikosti

Odgovoran za sadržaj: Martina Karall

Petak, 26. maja 2023. je bio u našoj školi dan biološke raznolikosti. U okviru ovoga projekta su se tri štacije prirpavile.

Prvu štaciju je peljao pčelar Herbert Grafl iz Šundrofa. On je dici približio važne informacije o medonosne pčele. Isto tako su dica smila kušati različni med, koga je on doprimio. Drugu štaciju su peljali stručnjakinja biološke raznolikosti prirodnoga parka Sandra Wallner i Atilla. Školari i školarice su saznali važne informacije o divlje pčele. Svaka grupa je izgradila jedan hotel za pčele. Isto tako su dica imala mogučnost načiniti jedan mali hotel za doma. Tretu štaciju peljala je učiteljica Martina Karall. Dica su iskala insekte na sinokoši. Bilo je jako veselo. Oni su našla čuda različne insekte i su bila jako gizdava.

Srdačna hvala stručnjakom i učiteljicam za ov lipi dan. Bilo je jako uzbudljivo, interesantno i poučno.