24.05.2023

Majuška pobožnost

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

U tradiciji rimokatoličke crikve misec maj je poznat kao Marijin misec i na poseban ga način oblikuju običaji. Kako bi to prenio i školskoj dici, farnik mag. David Grandić organizirao je majušku pobožnost s osnovnoškolari u sklopu vjeronauka kod križa pokraj ognjogasnoga doma.