31.03.2023

Sastanak inicijative „Forum4Gradišće“

Odgovoran za sadržaj: Obrazovna direkcija Gradišće / Volksgruppen ORF Hrvati

Pod geslom „Naobrazba za Gradišće – naravno većjezični“ su četvrtak otpodne održali zastupniki inicijative Foruma za Gradišće (Forum4Burgenland) ljetno spravišće u kulturnom i kongresnom centru u Željeznu. Na programu stali su različni referati o većjezičnosti. U forumu su učlanjeni Savjeti gradišćanskih narodnih grup, Pedagoška visoka škola i Naobrazbena direkcija. Utemeljili su ga 2019. ljeta sa ciljem, da ojačaju značenje jezikov gradišćanskih narodnih grup u naobrazbi i javnosti.

Za većjezičnost se moraju svi zalagati, ne samo škole
Većjezično školstvo da stoji u Gradišću do neke mjere na dobri noga, je rekla nadzornica za manjinsko školstvo Karin Vukman-Artner. U osnovni škola da se svako dite more učiti hrvatski ili ugarski jezik a ovde da nije odjavov. Po osnovnoj školi da je situacija drugačija, tako Vukman-Artner. Za nadzornicu bi bilo važno, da se poboljša izobrazba u jeziki narodnih grup od čuvarnice do mature. Zato da nije samo školstvo nadležno, nego i roditelji i okolica. Svi skupa da moraju na tom djelati, da se vidi vridnost jezikov a priredba foruma da je to zrcalila, tako Vukman-Artner.

Vukman-Artner: dicu motivirati za učnju jezikov
Nadzornici je pri podučavanju jezikov narodnih grup u osnovni škola najvažnija motivacija dice. Ona da neka rado komuniciraju i eksperimentiraju. Po četiri ljeti da ćedu si pogledati, kako daleko da se je to ugodalo. U viši škola da su pak gramatika i daljnja izobrazba važni, da se moru školari i školarice dobro izraziti, tako Vukman-Artner.