02.03.2023

Čista srijeda - Početak korizmenoga vrimena

Odgovoran za sadržaj: OŠ Pandrof/VS Parndorf

Dvadeset i tretoga marca 2023. su se sastala dica OŠ Pandrofa, podiljena po stepeni, da dobu po mesopusnom vrimenu pepelni križ. Pri kratkoj pobožnosti pozvao je gospodin farnik Franz Borenić za kratko zastajenje u svakidanjom žitku i osebujno na budnost prema sebi i drugim ljudem u predvazmenom korizmomu času. Potom se pepel od lanika posvećenih macicov postrovašio na glavu od školaric i školarov, ki pohadjaju katoličanski vjeronauk. U dojduću četrdeset dan se moremo pripraviti na goristajenje!