27.02.2023

Predstava od prvopričesnikov

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

Nedilju, 26. februara su se pri svetoj maši u farskoj crikvi predstavili ljetošnji prvopričesniki fari pod geslom “Jezuš, ti si naša svitlost”. Dica su suoblikovala svetu mašu s dvimi jačkami, Kyrie-zazivi i molitvami vjernikov. Na kraju podiljene su i kartice s molitvom.