24.02.2023

Čista srijeda u oš Nova Gora

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

Čistom srijedom u crikvi počinje četrdesetodnevnica korizme. Naziv Čista srijeda dolazi od običaja da se na današnji dan za vrime svete maše posveti pepeo spaljenih macicov prethodnoga ljeta i obilježe vjernike križem od toga pepela. Posvećenje pepela i primanje pepelnoga križa spadaju u spasonosne znake, sakramentale. Pepeo je simbol nepostojanosti, kao i pokore i žaljenja. Pepeo se tako koristio kao sredstvo za čišćenje i stoga je simbol za pročišćenje duše. Korizma neka ljude spomina na one 40 dane koje je Jezuš proveo u postu i molitvi u pustinji i se je pripravio na Vazam.

Potom  što je mjesni farnik Nove Gore, mag.David Grandič o svemu ovomu razgovarao s dicom tijekom vjeronauka na Pepelnicu, dica i učitelji otišli su s njim u farsku crikvu i su pri svetačnosti primili križ od pepela.