06.12.2022

Sveti Mikula u školi

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

Sveti Mikula, čiji svetak se slavi svako ljeto 6. decembra/prosinca, ne prolazi samo tako u školskoj svakodnevici. Osnovna škola Nova Gora bavila se je i životom svetoga človika. U sklopu vjeronauka je farnik mag David Grandić približio njim osobu i djelo biškupa Mikule. Potom toga je učiteljica Roswitha Staudinger s dicom djelala na ovoj temi, posebno na hrvatskom jeziku. Izmedju toga se je razgovaralo o opravi svete Mikule, koje se zatim korak po korak oblačilo, tako da je na kraju učiteljica stajala ispred dice obličena kao sveti Mikula. Dica su zatim skupno punila vrićice s dari, koje su na kraju dana smila domom zeti. Bilo je i pjevanja u čast svetoga muža prije nego što su svi pojili skupnu južinu. Poučna, raznolika i informativna tema na poseban dan adventa, koja je dici ne samo doprimila znanja, nego je nju i razveselila