03.11.2022

Pohodili smo grad u Fortnavi i "Kulinarium jabukov"

Odgovoran za sadržaj: Bettina Krizmanich & Martina Karall

Srijedu, 19.10.2022., su školari i školarice 3.a i 3.b razreda skupno s njevimi učiteljicami Bettinom Krizmanich i Martinom Karall pohodili grad u Fortnavi. Dica su išla kroz cijeli grad i tako su imala mogućnost, da upoznaju žitak viteza. Vidila su kako se je prije u tom vrimenu živilo. Zatim su bila pri "kulinarijumu - jabukov". Onde su mogla kušati različne vrste jabuke i jabukove produkte.

To je bio zvanaredan lip dan!