18.10.2021

Školsko pišačenje

Sva dica naše škole su pred kratkim imala skupno pišačenje na igrališće u Vorištanu. Školarice i školari su putovali kroz lozu i su uživali naturu. Na polovici našega puta je bila skupna južina. Uz pišačenje i uživanje nature su dica vidila lozne dragocjenosti, tako da su na koncu dana imala uvid u život loze. Dica kot i učitelji su pišačenje kroz lozu i naturu jako uživali. Svako dite je zaistinu bilo jako marljivo tako da smo prez problema uspili pojti u Vorištan.