Termine

Volksschule Kaisersdorf/OŠ Kalištrof

Die zweisprachige Volksschule Kaisersdorf ist zweiklassig./Dvojezična osnovna škola Kalištrof je dvorazredna.

Volksschule Kaisersdorf/OŠ Kalištrof
Es gibt zurzeit keine Termine.