Bildungsdirektion für Burgenland

Die Bildungsdirektion für Burgenland ist zuständig für alle Schulen des Burgenlandes mit Öffentlichkeitsrecht.

Bildungsdirektion für Burgenland
27.08.2020

Palatin-Wild und Vlašić gehen in den Ruhestand

Direktorica Osnovne škole (OŠ) Uzlop, Ljuba Palatin-Wild i direktor OŠ Trajštof, Manfred Vlašić ćedu na kraju ovoga školskoga ljeta, ada po prazniki, stupiti u mirovinu. Petak su se školari oprostili od svojih direktorov.

Ljuba Palatin-Wild je 20 ljet dugo peljala osnovni školu u Uzlopu. Rodjena Klimpuška, Ljuba Palatin-Wild je 38 ljet dugo podučavala u uzlopskoj školi. Rodjeni Cindrofac, Manfred Vlašić je od 1984. ljeta prez prestanka djelovao na osnovnoj školi u Trajštofu. Jur ljeto dan kašnje je postao direktorom. 

Posle obadvih direktorov će s 1. septembrom preuzeti Elizabeta Morri.

Dvim direktorom, ki ćedu stupiti u mirovinu, će nedilju, 12. julija biti posvećen televizijski prinos u emisiji Dobar dan, Hravati, u pol drugoj otpodne, na valu ORF2 Gradišće.